Ensimmäistä vuotta venäläisessä lääkiksessä muistellaan vielä pitkään sen jälkeenkin, kun siitä on selvitty. Syksyn ohjelma on nimittäin sanalla sanoen raskas. Asiaa on paljon, ulkoa opeteltavaa vielä enemmän, päivät ovat pitkiä ja illat pimeitä. Opiskelua on kuusi päivää viikossa, ja läsnäolopakollista opetusta on pisimmillään iltaseitsemään. Tunneille edellytetään hyvää valmistautumista – venäläisessä yliopistossa opettaja ei opeta, vaan testaa opiskelijoiden etukäteen opiskeleman asian hallintaa ja avaa epäselväksi jääneitä kohtia.

Ykkösen syksyn odotetuin kurssi on tietenkin anatomia. Aluksi otetaan hallintaan luut ja nivelet, sitten lihakset. Tiedon nopean omaksumisen merkitys korostuu, kun joka tunnilla tulee opeteltavaksi uusia latinankielisiä nimiä ja aiemmin opetellut testataan suullisessa tuntikuulustelussa. Epäonnistuminen tuntikuulustelussa johtaa ”otrabotkaan” eli illalla järjestettävään lisäkuulusteluun. Kertyneet otrabotkat on saatava hyväksytysti läpi ennen kuin saa osallistumisoikeuden omalle opettajalle suoritettavaan välitenttiin (zachet), joita on syyslukukaudella kolme.

Anatomian lisäksi omasta lukusuunnitelmasta täytyy löytää aikaa erityisesti biologian, kemian, fysiikan ja latinan opiskelulle. Biologiassa opiskellaan solun rakennetta ja toimintaa, kemiassa syvennetään osaamista erityisesti happo-emästasapainosta ja orgaanisesta kemiasta. Fysiikassa kerrataan aluksi derivaatta ja integraali, minkä jälkeen käydään nopeassa tahdissa läpi klassisen fysiikan osa-alueita ja kirjoitetaan laboratorioraportteja yömyöhään. Juurikaan yli lukiotason ei virtausmekaniikkaa lukuun ottamatta kuitenkaan mennä. Latinassa puolestaan hiotaan kielioppia.

Tämän lisäksi oman aikansa vaativat venäjän kielen kotitehtävät ja isänmaan historian sekä taloustieteen kurssin lukuisat kirjalliset työt. Viimeiseksi mainittujen suhteen englanniksi opiskelevat pääsevät yleensä huomattavasti helpommalla, mutta venäjänkielisen linjan ulkomaalaiset opiskelijat pääsevät toden teolla koettelemaan kielitaitoaan erilaisissa esseetehtävissä ja kirjallisuusanalyyseissä. Suurin ongelma on silti ajan rajallisuus – humanististen aineiden vaatimukset tuntuvat kohtuuttomimmilta silloin, kun samalla viikolla pitäisi suorittaa anatomian otrabotkia ja biologian sekä kemian zachetit, latinan pikkukoe ja latinan välikoe sekä palauttaa fysiikan laboratorioraporttien ja psykologian itsenäisten tehtävien lisäksi taloustieteen essee aiheesta ”taloustiede kaunokirjallisuudessa”. Tavallisia jokapäiväisiä tuntikuulusteluja erikseen mainitsematta. Ja pakollisilla liikuntatunneillakin pitäisi venäjäksi opiskelevien jaksaa käydä kahdesti viikossa.

Talvella on myös ensimmäisen harjoittelun aika. Odotukset ovat monilla suuret, mutta harjoittelun sisältö on useimmille pettymys – luvassa on lähinnä haavasidosten taittelua ja lattioiden moppaamista, toki sentään valkoisissa takeissa tai erikseen hankituissa leikkaussalivaatteissa. Harjoittelut onneksi monipuolistuvat vuosikurssi vuosikurssilta, ja leikkuriasutkin pääsevät ajallaan oikeasti käyttöön.

Kevätpuolella isänmaan historia muuttuu lääketieteen historiaksi. Lisäksi ohjelmaan lisätään voimakkaasti mielipiteitä jakava kudosoppi eli histologia – teroita violetit ja vaaleanpunaiset kynäsi valmiiksi ja valmistaudu piirtämään albumiisi se, mitä mikroskoopissa näet!

Kevään pelätyin osuus on yliopistouran ensimmäinen suullinen ekzamen eli biologian lopputentti kesäkuussa. Samaan tenttiin on ahdettu sekä solubiologiaa, genetiikkaa että parasitologiaa, joten luettavaa riittää.

Tenttikauden eli sessijan jälkeen on suoritettavana vielä kuukauden mittainen harjoittelu ennen kesäloman alkua. Joinain vuosina kesäharjoittelu on ollut kuitenkin mahdollista suorittaa jo keväällä koulun ohessa, mikä on mahdollistanut yli kahden kuukauden pituisen kesäloman viettämisen.

Kirjoittaja on kliinisen vaiheen opiskelija venäjänkielisellä yleislääketieteen linjalla.

Lue lisää lääketieteen opinnoista Venäjällä:

Yleistietoa lääketieteen opiskelusta Venäjällä

Valmentava tiedekunta

Muita linkkejä

Hakuopas ja tietoa valintakokeesta (Pavlov)

Lääkärilehden juttu Pietarissa lääketiedettä opiskelevista suomalaisista (Esa Tuominen)