Lääketieteen perustutkinto on Venäjällä kuusivuotinen korkeakoulututkinto. Tutkinto on yksiportainen, mutta koulutus jakautuu kahteen osaan: prekliiniset kolme ensimmäistä vuotta ovat teoriapainotteisia, mutta neljännestä vuosikurssista alkaen opiskellaan lääketieteen eri erikoisaloilla tarvittavia käytännön tietoja ja taitoja yliopiston klinikoilla. Hammaslääketieteen opinnot puolestaan kestävät viisi vuotta.

Pietarissa voi opiskella lääketiedettä yhteensä viidessä yliopistossa:

Pietarissa voi opiskella lääkäriksi sekä englanniksi että venäjäksi. Venäjänkieliseen tutkinto-ohjelmaan voi hakeutua myös kieltä etukäteen osaamatta ilmoittautumalla ensin haluamansa yliopiston valmentavaan tiedekuntaan, jossa opiskellaan vuoden ajan tiiviisti venäjää ja luonnontieteitä. Valmentava tiedekunta on oivallinen reitti myös englanninkielisiin opintoihin, koska kielen lisäksi opetussuunnitelmassa on mukana runsaasti pääsykokeissa esiintyviä aiheita. Venäjänkieliselle linjalle pyrkivät voivat hakea myös lukukausimaksuista vapauttavaa stipendiaattipaikkaa Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen kautta. Lukukausimaksu vaihtelee yliopistoittain ja voi muuttua hieman opintojen aikanakin, mutta esimerkiksi vuoden lääketieteelliset opinnot Pavlovin yliopistossa maksavat noin 5000 euroa, valmentava vuosi suunnilleen puolet siitä.

Lääketieteen opiskelu Venäjällä on vaativaa: opetusta on maanantaista lauantaihin, syyskuun alusta pitkälle kesäkuuhun, eikä poissaoloja sallita. Osaamista testataan paitsi jatkuvilla tuntikuulusteluilla, myös säännöllisillä kirjallisilla kokeilla. Kurssien lopputentit ovat puolestaan suullisia. Tenttikausina tammi- ja kesäkuussa lisäpainetta aiheuttaa kolmen yrityksen sääntö – mikäli tentti ei mene läpi kolmannella yrityksellä, on edessä erottaminen yliopistosta.

Erityisesti alkuvaiheen opintoja leimaa venäläisen yliopisto-opiskelun koulumaisuus sekä yleissivistävien kurssien suuri määrä – kahdella ensimmäisellä vuosikurssilla opiskellaan varsinaisten lääketieteellisten oppiaineiden lisäksi latinaa, Venäjän historiaa, taloustiedettä, lääketieteen historiaa, psykologiaa, oikeustieteen perusteita ja filosofiaa. Lisäksi kaikkien ulkomaalaisten lukujärjestyksessä on opiskelukielestä riippumatta venäjän tunteja, joilla varmistetaan arkielämässä pärjääminen ja potilaskontaktien sujuminen.

Vankan teoriaosaamisen varmistaviin prekliinisiin vuosiin sisältyy kuitenkin myös käytännön harjoittelua heinäkuun puoliväliin asti jatkuvien kesäharjoitteluiden muodossa. Alkuvuosien harjoittelut keskittyvät hoitotyön ydinasioihin, mutta klinikkavuosien harjoittelut valmentavat opiskelijaa lääkärinä toimimiseen.

Valtaosa tutkinnosta on kaikille pakollisia opintoja, mutta lisäksi siihen on mahdollista sisällyttää joitakin valinnaisia kursseja. Lisäksi tarjolla on ylimääräisiä luentosarjoja, konferensseja ja tutkimusryhmiä, joiden kautta voi aloittaa tieteelliseen työhön tutustumisen.

Lue lisää lääketieteen opinnoista Venäjällä vuosikursseittain:

Muita linkkejä

Hakuopas ja tietoa valintakokeesta (Pavlov)

Lääkärilehden juttu Pietarissa lääketiedettä opiskelevista suomalaisista (Esa Tuominen)