Valmentava tiedekunta eli podfak (подготовительный факультет/подготовительное отделение) on tarkoitettu opiskelijoille, joiden kielitaito ei sellaisenaan riitä venäjänkieliseen lääketieteen tutkinto-opiskeluun. Opinnot kestävät yhden lukuvuoden, ja niihin voi ilmoittautua joko suoraan yliopistoon tai hakemalla stipendiaattipaikkaa CIMO:n kautta.

Podfakin syyslukukaudella keskeisin tavoite on venäjän kielen oppiminen. Pavlovin yliopiston valmentavassa tiedekunnassa venäjän kielen tunteja on maanantaista lauantaihin joitakin tunteja päivässä – edistyneimmillä ryhmillä oppitunteja on päivässä vain muutamia, täysin alkeista aloittavien päivät taas venyvät helposti alkuiltaan.

Venäjän kieltä opiskellaan erittäin kielioppipainotteisesti ja perinteisin menetelmin. Sijamuodot on saatava kohdilleen niin suvussa kuin luvussakin, eikä taivutusvirheitä sallita suullisessakaan ilmaisussa. Jokainen pääsee moneen kertaan demonstroimaan taitoaan lausua ulkomuistista runoja ja tekstinpätkiä – ei läheskään aina hauska, mutta sitäkin tehokkaampi menetelmä paitsi kielen oppimiseen, myös ulkoa opettelemiseen harjaantumiseen. Venäjällä ja varsinkin venäläisessä lääkiksessä nimittäin opetellaan erittäin paljon asioita puhtaasti ulkoa, mikä on osoittautunut monelle asioiden välisten yhteyksien ymmärtämistä painottavan suomalaisen opetusjärjestelmän kasvatille haasteeksi. Podfakiin ei kannatakaan suhtautua pelkkänä kielivuotena, vaan nimenomaan venäläiseen yliopisto-opiskeluun valmentavana koulutuksena.

Noin kuukauden intensiivisen kielenopiskelun jälkeen lukujärjestykseen ilmestyy vähitellen matematiikkaa ja fysiikkaa, kemiaa ja biologiaa sekä monitieteinen Venäjän historiaan, luontoon ja kulttuuriin perehdyttävä kurssi. Kotitehtäviä satelee, ja niiden tekemistä valvotaan – äläkä luulekaan selviäväsi podfakista ilman erillistä venäjän läksyille pyhitettyä vihkoa!

Sisällöltään luonnontieteiden kurssit mukailevat suomalaisen lukion oppimäärää, vaikkakin epäorgaanisen kemian osuus menee jonkin verran sen yli. Varsinkin kevätpuolen fysiikassa tahti on kuitenkin kova, ja aihealueita kahlataan lävitse viikko per lukiokurssi –tahdilla. Tehtävät ovat kuitenkin melko suoraviivaisia ja lopputentti perinteisesti ollut helpohko, joten fysiikasta harvemmin muodostuu motivoituneelle opiskelijalle estettä.

Biologian kurssi paneutuu lähinnä lukiotasoiseen solubiologiaan ja genetiikkaan. Erityisesti solubiologiassa haasteet ovat yleensä venäjän kielen hallintaan, eivät materiaalin vaikeuteen liittyviä.

Podfakin loppukokeet ovat kesäkuussa. Venäjän tentissä on aina sekä suullinen että kirjallinen osuus, mutta muiden aineiden lopputentin rakenne vaihtelee melko paljon vuodesta toiseen. Läpäistyjen lopputenttien katsotaan korvaavan varsinaiset pääsykokeet, joten tentit suoritettuaan on mahdollista ilmoittautua syksyksi ensimmäiselle vuosikurssille. Jos tenteissä epäonnistuu, on ainakin tähän asti voinut ilmoittautua myöhemmin kesällä järjestettäviin pääsykokeisiin ja pyrkiä niiden kautta lääketieteen tutkinto-opiskelijaksi.

Vielä yksi jälkiviisas neuvo erityisesti venäjää vieraana kielenä opiskeleville: etsi käsiisi luentoaikataulut ja käy aina mahdollisuuksien mukaan kuuntelemassa ykkösten luentoja. Vaikka sisällöstä ei hirveästi ymmärtäisikään, niin taito seurata nopeatempoisia luentoja ja tehdä kuulemastaan muistiinpanoja vieraalla kielellä kehittyy huimasti, kun sitä saa kaikessa rauhassa harjoitella podfakin aikana ilman stressiä siitä, että tärkeä yksityiskohta meni mahdollisesti ohi.

 

Kirjoittaja aloitti Pavlovin yliopiston valmentavassa tiedekunnassa lukion lyhyen venäjän pohjalta, ja on nyt kliinisen vaiheen opiskelija.

 

Lue lisää lääketieteen opinnoista Venäjällä:

Yleistietoa lääketieteen opiskelusta Venäjällä

Ensimmäinen vuosikurssi

Muita linkkejä

Hakuopas ja tietoa valintakokeesta (Pavlov)

Lääkärilehden juttu Pietarissa lääketiedettä opiskelevista suomalaisista (Esa Tuominen)