Venäjälle töihin

Ajankohtaiset tiedot valmistumisen jälkeisistä mahdollisuuksista Venäjällä:

Suomeen töihin

Venäläistä lääkärin koulutusta ei Suomessa hyväksytä sellaisenaan, vaan tutkinto tulee ensin laillistaa. Valmistumisen jälkeen on ensin haettava Valviralta tutkinnon hyväksyntää (prosessin kesto karkeasti arvioiden 3-7 kk), minkä jälkeen on suoritettava kuuden kuukauden mittainen harjoittelu (amanuenssuuri). Lisäksi on läpäistävä kolme Valviran määräämää kuulustelua, joista kaksi ensimmäistä voi halutessaan suorittaa jo opiskeluaikana. Kolmanteen eli käytännön potilastenttiin on perinteisesti valmistauduttu työskentelemällä terveysasemalla johdon ja valvonnan alaisena lääkärinä Valviran luvalla, jonka voi saada amanuenssuurin ja kaksi ensimmäistä kuulustelua suoritettuaan. Jo ensimmäisen tentin (ja amanuenssuurin) jälkeen voi saada luvan sairaalassa työskentelyyn. Kaikkien kolmen kuulustelun jälkeen on vielä haettava Valviralta laillistusta.

Mikäli ei ole opintojen jälkeen suorittanut venäläistä ammatinharjoittamisoikeustenttiä (akkreditaatiota), tulee ennen lopullista laillistusta Suomessa vielä työskennellä yhteensä kahden vuoden ajan johdon ja valvonnan alaisena lääkärinä.